Predstavitev

Društvo nogometnih trenerjev je bilo ustanovljeno leta 1973 in je prvotno zajemalo trenerje celotnega Pomurja. Prvi predsednik društva je bil Ciril Klanjšček, organizacija pa je štela 34 članov. Klanjšček je bil predsednik društva vse do njene delitve z Lendavo, ko so trenerji iz Lendavskega območja ob ustanovitvi ONZ Lendava, ustanovili še svojo stanovsko organizacijo. V letu 1976 je trenerska organizacija postala samostojna, istega leta pa je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo, predsednik je postal Ivan Maučec, ki je društvo vodil dolgih 36 let do volilne skupščine maja 2012, ko je bilo izvoljeno novo vodstvo. Istočasno je Ivan Maučec postal Častni predsednik društva, ki s svojimi bogatimi izkušnjami še naprej pomaga novemu vodstvu, kot podpredsednik Zveze Nogometnih Trenerjev Slovenije, pa je Ivan Maučec še naprej aktiven v trenerskih krogih.

Število članov društva se je skozi obdobja spreminjalo, tako je bilo na začetku poti 54 trenerjev, danes pa društvo šteje preko 150 članov oz. trenerjev. Vsa leta svojega obstoja smo delovali pod okriljem MNZ Murska Sobota, v letu 2010 pa smo ustanovili samostojno društvo z imenom Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota oz. na kratko DNT Murska Sobota. Društvo je povezano z matično zvezo Zveze nogometnih trenerjev Slovenije in Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota, kjer imamo pri obeh tudi svoje predstavnike.

Vsa leta delovanja smo največji poudarek dali na izobraževanje kadrov, tako obstoječega kot podmladka in se hkrati zavedali, da imamo pri procesu vzgoje nogometašev odločilno vlogo. Skozi vsako koledarsko leto smo soorganizator licenčnih seminarjev, ki sodijo v okvir dodatnega izobraževanja in novosti pri delu, hkrati pa predstavljajo pogoj za pridobitev ustrezne licence za posamezni tekmovalni rang.

V svojem letnem programu imamo zapisano, da svoje znanja in izkušnje izmenjujemo s svojimi stanovskimi kolegi znotraj države in tudi izvem naših meja. Tako se lahko pohvalimo, da redno vzdržujemo stike in opravljamo srečanja s sodniško organizacijo v Murski Soboti, s stanovskimi kolegi iz Društva trenerjev Lendava in Maribora. Posredno preko društva trenerjev iz Lendave pa smo povezani še s kolegi iz Madžarske in Hrvaške.

Kot imamo tudi zapisano v svojem statutu, ne ostane neopaženo delo slehernega člana našega društva, za njihovo prizadevnost jim podeljujemo posebna priznanja v okviru društva in ZNTS.

Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota Nogometna zveza Slovenije MNZ Murska Sobota